WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZEZarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego zwołuje przedstawicieli Klubów naszego Związku na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się  na dużej trybunie na terenie Hipodromu Sopot 14 czerwca o godzinie 16.00 , drugi termin 16:15.

Porządek Zebrania:
1.Otwarcie obrad przez członka zarządu PomZJ, przedstawienie celu walnego.
2.Wybór przewodniczącego i sekretarza  Walnego).
3.Ustalenie i przyjęcie porządku Walnego.
4.Przedstawienie bilansu przez Skarbnika Zwiazku.
5.Dyskusja nad bilansem.6.Przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7.Dyskusja nad sprawozdaniem.
8.Przedstawienie sprawozdania sportowego przez Sekretarza Związku.
9.Dyskusja nad sprawozdaniem.
10.Podjęcie ewentualnych uchwał.
11.Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestnikówwalnego.
12.Zamknięcie zebrania.

Serdecznie zapraszamy


< cofnij