Konkurs na trenera KonsultantaPomorski Związek Jeździecki ogłasza konkurs dla trenerów, którzy chcieliby prowadzić szkolenia konsultacyjne z zawodnikami z województwa pomorskiego w ramach programów Wojewódzka Kadra Młodzieżowa oraz Pomorska kuźnia talentów roku 2018.

Poszukiwani są trenerzy w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków oraz WKKW.

1.Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko winni spełniać następujące wymagania:

-wykształcenie minimum średnie;
-posiadanie uprawnień szkoleniowych minimum instruktora sportu PZJ i praca w charakterze szkoleniowca w okresie nie krótszym niż pięć lat;
-umiejętność pracy w zespole;
-posiadanie ubezpieczenie NW;

2.Składanie ofert:
Oferty należy przesłać na adres kontakt@pomzj.pl do dnia 01.12.2017. Oferta powinna zawierać:

- CV kandydata,
- krótki opis osiągnięć trenerskich,
- kopie ubezpieczenie NW,
- kosztorys obejmujący: koszt treningu dzienny oraz w rozbiciu na jednostkę treningową oraz kosz dojazdu.

3.Warunki udziału:

Oferenci muszą spełniać minimalne warunki określone w punkcie 1 oraz potwierdzić je w zgłoszeniu ofertowym.

4.Kryteria oceny:

Weryfikacja złożonych ofert i wybór ofert najkorzystniejszych dokona Zarząd PomZJ na zebraniu w grudniu 2017.

5.Składanie ofert:

  • oferty należy składać do dnia 1 grudnia 2017 r. na adres mailowy: kontakt@pomzj.pl

  • oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane

    6. Ogłoszenie wyników:

  • Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zadania zostanie poinformowany o wyborze.

  • Informacja taka wraz z wynikami konkursu znajdować się będzie na stronie PomZJ.


 


< cofnij