516-163-393 kontakt@pomzj.pl

Księgowy PZJ o Związku

Poniżej znajduje się list otwarty Księgowego Polskiego Związku Jeździeckiego.

Szkolenie Kadr Młodzieżowych i Zaprzęgowych

Zarząd PomZJ ,w związku z wypracowaniem nowych możliwości, na posiedzeniu 9 lutego podjął decyzję o przystąpieniu do programu szkolenia kadr młodzieżowych w ramach Pomorskiej Federacji Sportu. Zwracamy się do Klubów z prośbą o wytypowanie zawodników spełniających kryteria i chętnych do realizacji programów.
Zawodników prosimy zgłaszać w terminie do 20 lutego br. Dokumentacja zawierająca wszelkie niezbędne informacje dotyczące programów znajduje się w załącznikach. Osobą odpowiedzialną za szkolenie kadr młodzieżowych będzie członek zarządu PomZJ p.Łukasz Lesner
Zarząd podjął także decyzję o wsparciu szkolenia zaprzęgowców naszego Województwa, koordynatorem szkolenia mianowano p.Jarosława Rolbieckiego, osobą odpowiedzialną z ramienia zarządu został p.Jacek Goszczyński.

Instruktorzy i trenerzy PZJ

Opracowany przez Polski Związek Jeździecki system szkolenia ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz wspieranie systematycznego podnoszenia poziomu techniki jeździeckiej zawodników poszczególnych dyscyplin. Wspiera także osoby zajmujące się popularyzacją sportu jeździeckiego, umożliwiając im przejście do grona kadr zawodowych. W odniesieniu do instruktorów i trenerów wypełnia ustawowy obowiązek zapewnienia jednolitego standardu szkolenia i awansowania dla poszczególnych stopni, zachowując ich zgodność z wymogami International Group for Equestrian Qualifications (IGEQ) (organizacji zajmującej się ujednoliceniem szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji kadr szkoleniowych).
Pałne instrukcje na temat uzyskiwania uprawnień znajdują się na stronie PZJ pod adresem: http://pzj.pl/szkolenia-i-odznaki/zagadnienia-ogolne

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji konia

  •  kopia paszportu hodowlanego (strona z pochodzeniem oraz strona z właścicielem, w przypadku koni NN – dodatkowo strona z opisem konia)
  •  wypełnione zgłoszenie konia do rejestracji

 

 

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji zawodnika

  • dowód tożsamości
  • zgoda rodziców na starty, w przypadku osób niepełnoletnich
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny sportowej)
  • wypełnione oświadczenie; dla zawodników zarejestrowanych w klubie - z pieczątką klubu
  • ubezpieczenie NNW

Statut Pomorskiego Związku jeździeckiego

Zgłoszenie egzaminu na odznakę

Zgłoszenia egzaminu na odznakę jeździecką można dokonać za pomocą formularza Zgłoszenie egzaminu na odznaki jeździeckie